Onze werkwijze

Uw eerste bezoek

U heeft binnenkort een afspraak met een van onze fysiotherapeuten. Op deze pagina vindt u informatie die voor dit eerste bezoek van belang is.

Uw eerste bezoek duurt ongeveer 40 minuten. De fysiotherapeut zal in deze tijd een intakegesprek met u voeren en uw klacht onderzoeken. Vervolgens zal hij een begin maken met de behandeling. Aan het einde van uw eerste bezoek zal hij een vervolgafspraak met u maken. Een vervolgafspraak duurt 20 à 25 minuten. Soms heeft de fysiotherapeut onvoldoende tijd om tijdens uw eerste bezoek de intake, het onderzoek en de behandeling uit te voeren. Hij kan dan besluiten voor de behandeling een volgende afspraak te maken. Wanneer er meer dan drie maanden voorbij zijn gegaan na uw laatste bezoek en u komt terug bij onze fysiotherapeut voor dezelfde klacht, dan is het nodig om opnieuw een intake en onderzoek te doen. Er kunnen in de tussentijd dingen zijn veranderd, die de fysiotherapeut niet weet en zonder onderzoek over het hoofd zou kunnen zien. Er zal dan weer een lange afspraak met u worden ingepland. Als u onder behandeling bent en u heeft een nieuwe klacht erbij gekregen, dan zal voor deze nieuwe klacht een intake en een onderzoek gedaan worden en een lange afspraak worden ingepland.

APP

Onze praktijk maakt gebruik van een afsprakenapp. Op het moment dat wij de afspraak met u inplanden, hebben wij gevraagd naar uw mobiele telefoonnummer. Wanneer u dit aan ons heeft doorgegeven, krijgt u automatisch een berichtje om u te herinneren aan uw afspraak

Afspraak afzeggen

Bent u verhinderd en kan uw afspraak niet doorgaan? Geef dat dan zo snel mogelijk door. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, moeten wij in rekening brengen.

Kosten

Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering van de zorgverzekering. Afhankelijk van de gekozen verzekering heeft u recht op vergoeding van een aantal behandelingen of op een bepaald bedrag. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te informeren op welke vergoeding u mag rekenen.

Voor de intake en het onderzoek rekent uw zorgverzekeraar één zitting fysiotherapie. Verder telt iedere behandeling voor een zitting fysiotherapie. Dit betekent dat als uw eerste afspraak een lange afspraak is, dit twee zittingen fysiotherapie van uw aanvullende verzekering kost. Eén voor de intake en het onderzoek, en één voor de behandeling.

Niet aanvullend verzekerd?

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, komen de kosten voor fysiotherapie voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u per maand een factuur. U moet in dat geval rekening houden met de volgende kosten:

  • Eerste bezoek: intake, onderzoek en behandeling € 95,00 / € 105,00
  • Eerste bezoek: intake en onderzoek € 60,00
  • Fysiotherapie (m.u.v. hieronder genoemde specialisaties) € 35,00
  • Geriatrie fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie,manuele therapie € 45,50
  • Toeslag voor behandeling aan huis of in instelling € 12,00

Kwaliteit

Wij streven naar een goede kwaliteit in onze zorgverlening. Daarom horen wij graag of u tevreden bent over de behandeling en waar wij ons kunnen verbeteren. Na uw laatste bezoek ontvangt u per mail een enquête, waarin u uw mening kunt aangeven. Als u niet aan dit tevredenheidsonderzoek wilt meedoen, dan kunt u dit bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut kenbaar maken.

Daarnaast werken wij mee aan landelijk gezondheidsonderzoek. Hiervoor stellen wij informatie beschikbaar van patiënten over lichamelijke klachten en de behandeling daarvan. Deze informatie is volledig geanonimiseerd en is op geen enkele wijze terug te leiden naar een individuele patiënt. Wanneer u niet wenst dat anonieme informatie over uw klacht wordt verstrekt, kunt u dit bij uw eerste bezoek aangeven.

Meer informatie

Op de tafel in onze wachtkamer ligt een map met praktijkinformatie. Hierin vindt u onze huisregels, het betalings- en privacyreglement, onze klachtenprocedure en nog veel meer. Verder verwijzen wij naar onze website www.pmirembrandt.nl.

Mocht u nog vragen hebben, mailt of belt u ons dan even?

info@pmirembrandt.nl
0318 512548