Kaakfysiotherapie (orofaciale fysiotherapie)

Wat is kaakfysiotherapie?

Kaakfysiotherapie, ook wel orofaciale fysiotherapie genoemd, is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Deze fysiotherapeut is een specialist die kan helpen bij:
• het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd/hals/nek gebied
• pijn en functieproblemen van het kauwstelsel

Kaakfysiotherapie klinkt als een therapie die zich alleen richt op de kaak, maar het gebied daaromheen behoort ook tot het vakgebied van deze therapeut. De kaakfysiotherapeut is uitgebreid geschoold in de spieren en botten van hoofd/hals/nek, tandheelkundige aspecten en specifieke zenuw-aandoeningen. Wij behandelen, adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in deze regio.

Er is een nauwe samenwerking met huisartsen, tandartsen, neurologen, kno-artsen, kaakchirurgen en gnatologen uit de omgeving.

Welke klachten worden behandeld bij kaakfysiotherapie?

Met onderstaande klachten kunt u bij de kaakfysiotherapeut terecht:

• Hoofdpijn
• Pijn in het hoofd/hals gebied zoals wangpijn, kaakpijn, aangezichtspijn, oorpijn, nekpijn
• Het niet goed kunnen openen of sluiten van de mond
• Pijn/vermoeidheid bij eten en praten
• Knoepende, knappende of krakende kaken
• Overgevoelige tanden en kiezen
• Abnormale slijtage van het gebit
• Extreme of langdurige napijn na een tandheelkundige ingreep
• Aangezichtsverlamming
• Oorsuizen of piepen
• Klachten in hoofd/hals/nek ten gevolge van een ongeluk, botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden

Hoe lang duurt het voordat de klachten weer over zijn?

Gemiddeld zijn er bij kaakfysiotherapie zo’n 4 tot 6 behandelingen nodig om van de klachten te herstellen.

Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak te maken?

Afhankelijk van uw klachten, wordt u verwezen naar de orofaciaal fysiotherapeut via de huisarts, tandarts, tandarts-gnatoloog, orthodontist, kaakchirurg, KNO-arts of een andere medisch specialist. U kunt ook zelf contact opnemen met de orofaciaal fysiotherapeut. Wij nemen vervolgens een screening bij u af om te bepalen of u bij ons op de juiste plek bent. Indien uw klachten niet bij de orofaciaal fysiotherapeut thuis horen, zullen wij u doorverwijzen.

Het onderzoek

In het eerste consult starten we met een uitgebreid vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Het vraaggesprek gaat over het ontstaan van de klachten, mondgewoonten en verdere factoren die van invloed kunnen zijn op uw klachten. Het lichamelijk onderzoek is gericht op de mondregio en kauwstelsel waarbij de mondholte, kaakbewegingen en spieren worden onderzocht. Daarnaast wordt, indien nodig, gekeken naar de hals, de nekwervels en spieren van hals en nek.
Na het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek en worden de mogelijkheden voor therapie met u doorgenomen.

Behandeling

De behandeling bestaat onder andere uit het geven van uitleg over het normaal gebruik en functioneren van het kauwstelsel. Ook helpen wij u bij het afleren van onbewuste mondgewoonten die tot overbelasting van het kauwstelsel leiden. Mondgewoonten zijn gewoonten als het klemmen van tanden en kiezen, tongduwen, tandenknarsen en lipbijten. Verder leert u zelfmassage ter ontspanning van de kauwspieren en oefeningen ter verbetering van de functie van het kauwstelsel zoals het openen van de mond. U krijgt de informatie op papier mee zodat u het nog eens rustig kunt na lezen.

Vergoeding

Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt ook de kaakfysiotherapie vergoed.

Masseer je kaakspieren!

Gerelateerde specialisten


	    		  
Charlotte Groeneveld

	    		  
Marieke Bloo-van der Meer

	    		  
Marthijn van Leijenhorst

	    		  
				  	    		  

	    		  
Arno Vriezekolk

	    		  
Frans Snijder