Werken aan de toekomst

Wij als Paramedisch Instituut Rembrandt zijn aangesloten bij de Hogeschool Utrecht als stage-adres. Wij vinden het belangrijk om studenten goed op te leiden door middel van stagiaires en hierdoor kunnen wij een kleine bijdrage leveren aan het afleveren van goede jonge fysiotherapeuten. Hierdoor is het mogelijk dat uw fysiotherapeut een stagiair(e) begeleidt en hij/zij zal meekijken gedurende de behandeling. Afhankelijk van de leerdoelen van de stagiair(e) zal hij/zij ook wat handelingen moeten verrichten om zijn stage te halen. Het kan dus mogelijk zijn dat er gevraagd wordt om een (deel)behandeling uit te laten voeren door de stagiair(e). Het is geheel vrij aan u zelf of u daar toestemming voor geeft of liever niet.